• MMS 0295 231

Sa. 06.07.2019: Karlsruhe, Siedlerfest

Sa. 06.07.2019: ZAP-Gang beim Siedlerfest in Karlsruhe

 Wo:

Festplatz beim Siedlerheim

Hohlohstraße 100
76189 Karlsruhe

 

ZAP-Gang ab 21:00 Uhr.